01. 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐑𝐎𝐘𝐀𝐋 – 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐋𝐄’𝐒 𝐋𝐔𝐗𝐔𝐑𝐘 𝐃𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐

CAMILE BRIDAL hân hạnh phục vụ!
SỐ 54 NGÕ 9 ĐƯỜNG HOÀNG CẦU, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI
Website: https://camile.vn/
Facebook:https://www.fb.com/Camilebridal/
Hotline Tư vấn:
- Ms Hoa: 0978.425.416
- Ms Thanh: 0966.611.212
Hotline: 0978.425416